Haku

Kyselytutkimuksen suunnittelu

QR-koodi

Kyselytutkimuksen suunnittelu

Kyselytutkimusten merkitys lääketieteessä on suuri, koska kysely on tutkimusmenetelmistä helpoin, nopein ja sisältyy osana myös muihin tutkimusasetelmiin, kuten satunnaistettuihin kokeisiin. Kyselylomakkeesta on eniten hyötyä, kun se on testattu, luotettava, osuva, toistettavissa oleva, teknisesti järkevä, selkeä ja tarvittaessa identifioitava. Lomakkeen lähettäminen, vastaanottaminen ja tallentaminen on myös suunniteltava etukäteen, jotta tulosten analysoimiselle taataan hyvä alku. Kyselytutkimuksiin vastaamisen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat tutkittavien saama kirjallinen palaute tutkimuksen jälkeen, (raha)palkkiot, kyselylomakkeen lyhyys, luettavuus, henkilökohtaisuus ja saatekirjeen maininnat tutkimuksen tekijätahon ja yhteiskunnan saamista hyödyistä vastaamisen myötä. Vuosia jatkunut vastausaktiivisuuden vähentyminen kansallisissa väestötutkimuksissa saattaa pysähtyä, jos edellä mainituista tekijöistä huomioidaan ainakin osa. English summary: Planning of a questionnaire survey A questionnaire will prove most useful, when it has been tested, is reliable, felicitous, reproducible, technically sound, clear and when needed, identifiable. Sending, reception and storage of the form must also be planned beforehand in order to guarantee a good start for analyzing the results. Significant factors related to the answering to questionnaire surveys include written feedback received by the participants after the study, fees, brevity, readability, personality of the forms and statements in the covering letter of benefits gained by the study management and the society subsequent to answering.

Tallennettuna: