Haku

Kauran pitkäaikaiskäyttö keliakiassa on turvallista

QR-koodi

Kauran pitkäaikaiskäyttö keliakiassa on turvallista

Keliakian hoidossa käytettävää tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota voisi monipuolistaa puhtaalla kauralla. Joidenkin tutkimusten mukaan kaura voi kuitenkin aiheuttaa oireita ja jopa ohutsuolivaurioita, mutta asiasta on vain vähän pitkäaikaistutkimusta. Vertasimme pitkäaikaisen gluteenittoman ruokavaliohoidon tuloksia kauraa käyttävien ja kauraa käyttämättömien keliaakikkojen välillä. Tutkimme myös mitkä tekijät vaikuttavat kauran käytön aloittamiseen.

Maanlaajuiseen tutkimukseen osallistui 869 aiemmin diagnosoitua keliaakikkoa, joiden gluteenittoman ruokavaliohoidon mediaanikesto oli 10 vuotta. Laajan haastattelun lisäksi he täyttivät validoidut GSRS-, PGWB- ja SF-36-kyselylomakkeet oireiden ja elämänlaadun selvittämiseksi. Lisäksi heiltä määritettiin keliakiavasta-ainetasot verinäytteestä. Sairaustiedot ja kontrollitähystyksen tulokset tarkastettiin potilaskertomuksista.

Kaikkiaan 82 % käytti kauraa osana gluteenitonta ruokavaliotaan. Kauran käyttöä ennustavia tekijöitä olivat diagnoosi vuoden 2000 jälkeen, diagnoosin saaminen seulonnassa ja lievät kliiniset oireet. Kauran käyttäjät ja ei-käyttäjät eivät eronneet ruokavalion noudattamisessa (96.5% vs 97.4%, p=0.746), nykyisten oireiden esiintyvyydessä (22.9% vs 22.5%, p=0.931), keliakiavasta-ainepositiivisuudessa (8.8% vs 6.0%, p=0.237), suolinukkavaurion paranemisessa vuoden jälkeen (63.1% vs 60.0%, p=0.773), maligniteeteissä (4.8% vs 3.3%, p=0.420), osteoporoosissa/osteopeniassa (9.2% vs 11.0%, p=0.489) tai murtumissa (26.9% vs 27.9%, p=0.791). Ainoa merkitsevä ero kyselylomakkeissa oli kauran käyttäjien paremmat pisteet fyysisissä roolirajoituksissa (p=0.020) ja yleisterveydessä (p=0.048).

Tulokset antavat vahvaa näyttöä, että kauran pitkäaikaiskäyttö keliakiassa on turvallista ja voi vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja elämänlaatuun.

Tallennettuna: