Franchisingkäsikirjan tuottaminen käytettyjen valokuvaustarvikkeiden verkkokaupalle

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Franchisingkäsikirjan tuottaminen käytettyjen valokuvaustarvikkeiden verkkokaupalle

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeä ja helppokäyttöinen franchisingkäsikirja Kameratori Oy:lle. Kameratori on vuonna 2010 perustettu käytettyyn valokuvauskalustoon keskittyvä verkkokauppa, joka myy Tampereen toimitiloista käsin kuntotarkistettua kuvauskalustoa Suomeen ja maailmalle. Franchisingkäsikirjaan on dokumentoitu Kameratori.fi-verkkosivuston käyttöön tarvittava ohjeistus. Käsikirja on yksi olennaisimmista dokumenteista franchisingantajan ja -ottajien välillä. Sen avulla on tarkoitus siirtää franchisingottajille se liiketoimintamalli, jota heidän on noudatettava omassa liiketoiminnassaan. Tämän lisäksi käsikirjasta löytyy myös Kameratorin laatukriteerit esimerkiksi tuotekuvaukseen liittyen. Opinnäytetyön teoriaosuudessa luodaan yleiskuva franchisingista ja sen eduista sekä tarkka kuvaus franchisingkäsikirjasta. Teoria selvittää franchisingkäsikirjan erityispiirteitä ja sen vaatimuksia käsikirjan kirjoittajan, kohderyhmän, sisällön, ulkoasun, suojaamisen ja päivitettävyyden suhteen. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta laadittiin työn toiminnallinen osuus eli franchisingkäsikirja. Lähteinä työssä käytettiin pääasiassa yhdysvaltalaisten ja englantilaisten franchisingammattilaisten teoksia. Opinnäytetyönä laadittu käsikirja toimii Kameratorin franchisingottajien tärkeimpänä resurssina päivittäisessä liiketoiminnassa. Luottamuksellisen tiedon vuoksi käsikirja on luokiteltu salassa pidettäväksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet