Haku

Ketterässä toimintatavassa tiimiytyminen : ja uuden toimintatavan omaksuminen

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Ketterässä toimintatavassa tiimiytyminen : ja uuden toimintatavan omaksuminen

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi OP Ryhmä, korvauspalveluiden tutkintapalvelut. Tutkintapalveluissa aloitti syyskuussa 2020 toimimaan uusi fraud desk tiimi. Tiimin tarkoituksena oli tehdä yhteistyötä vakuutustutkijoiden ja korvauspalveluiden tiimien kanssa korvausehtojen mukaisen vahinkotapahtuman todentamiseksi. Tiimin jäsenistä oli tarkoitus tulla moniosaajia, jolloin tiimin jäsenet pystyvät tuuraamaan toisiaan eri korvauslajien vahinkojen käsittelyssä. Tiimin toimintaan vaikutti OP Ryhmässä vaiheittain käyttöön otettu ketterä toimintapa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata fraud desk tiimin ketterän toimintatavan omaksuminen ja tiimin tiimiytyminen. Samalla työssä tuotiin esille, miten tiimi tulee pääsemään sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen osaamisen laajentamisessa. Ketterä toimintatapa nojautuu Leanin ajatukseen, koska ketterä tiimi toimii osittain Scrumin mukaisesti ja Kanbania soveltaen. Näin ollen teoreettisessa viitekehyksessä tuotiin esille Leanin, Srcrumin ja Kanbanin teoriaa esille. Työ tehtiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aikana havainnointiin tiimin toimintaa. Havainnoinnin lisäksi, tiimille tehtiin kolme (3) kyselyä Forms-sovelluksen avulla tiimin jäsenten mielipiteiden selvittämiseksi osaamisen laajentamisesta, ketterästä toimintatavasta ja tiimiytymisestä. Lisäksi haastateltiin tutkintapäällikkö Mika Kivistöä, riskiasiantuntija Satu Puhakkaa ja tiimin agile coachia Silja Koskea. Haastatteluista löytyy otteita teoreettisen viitekehyksen sisällä. Tiimin jäsenille tehtyjen kyselyiden ja havainnoinnin perusteella, tiimi tiimiytyi hyvin, ja se toimii itseohjautuvasti ketterän toimintatavan mukaisesti Kanbania apuna käyttäen. Osaamisen laajentamiseen liittyen tiimille tehtiin Excel-pohja, mitä on tarkoituksena käyttää henkilökohtaisena osaamisprofiilina.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet