Haku

Korjaushankkeen kulku rakennussuunnittelijan näkökulmasta : case: asunto-osakeyhtiö Espoossa

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Korjaushankkeen kulku rakennussuunnittelijan näkökulmasta : case: asunto-osakeyhtiö Espoossa

Corrector Oy:n palveluksessa tehdyssä opinnäytetyössä suunniteltiin vesikattokorjaus ja räystäsmuutos asunto-osakeyhtiölle. Opinnäytetyössä perehdytään rakennussuunnittelun työvaiheisiin korjaushankkeessa. Opinnäytetyön kohteena oli vuosina 1981–1982 valmistunut asunto-osakeyhtiö Espoossa. Asunto-osakeyhtiön rakennusten vesikatteet olivat tulleet käyttöikänsä päähän ja tehtyjen havaintojen perusteella voitiin todeta yläpohjarakenteissa olevan kosteusvaurioita sekä mikrobikasvustoa. Rakennuksissa ei myöskään ollut räystäitä kaikilla sivuilla, minkä takia seinärakenteet olivat alttiita säälle. Ilman suunniteltua korjausta yläpohja- ja seinärakenteet olisivat jatkaneet vaurioitumistaan. Suunnittelutyö perustui tilaajan tarpeisiin. Korjaussuunnittelussa pyrittiin ratkaisemaan rakennuksissa ilmenneet ongelmat uusimalla vesikattorakenteet nykyvaatimuksia vastaaviksi, korottamalla kattorakenteita sekä pidentämällä räystäitä. Hankkeelle haettiin rakennuslupa suunnitelluista räystäsmuutoksista ja vesikattojen korotuksesta johtuneen julkisivumuutoksen takia. Työn tuloksena syntyi valmiit pääpiirustukset rakennuslupaa varten sekä valmiit urakkalaskentapiirustukset. Niiden lisäksi toteutettiin tarjouspyyntöasiakirjat, mukaan lukien kaikki kaupalliset ja tekniset asiakirjat, joiden avulla pystyttiin kilpailuttamaan urakoitsija.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet