Haku

Lastenkasvatuksen merkitys ja ihanne Sundin ja Vårdön kirkkoherra Carl Häggin saarnassa 1784

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Lastenkasvatuksen merkitys ja ihanne Sundin ja Vårdön kirkkoherra Carl Häggin saarnassa 1784

Kandidaatintyössäni tutkin kontekstuaalisen lähiluvun keinoin, miten lastenkasvatuksen merkitys ja ihanteet näyttäytyvät Ahvenanmaalla vaikuttaneen kirkkoherra Carl Häggin painetussa saarnassa "En försummad och förwänd barna-upfostran med dess osaliga påfölgder" (Laiminlyöty ja väärä lastenkasvatus sekä sen onnettomat seuraukset, 1784). Saarna pidettiin aikana, jolloin lastenkasvatuksellisiin näkemyksiin vaikuttivat niin perinteinen luterilainen puhdasoppisuus kuin uudet 1700-luvun vaikutteet, kuten pietismi ja valistus. Saarnasta nousevia käsityksiä lastenkasvatuksesta tutkin vasten tätä pedagogista, aatteellista ja uskonnollista kontekstia.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet