Haku

Rakennuksen energiatehokkuuden tarkastelu IDA ICE -energiasimulaatiolla

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Rakennuksen energiatehokkuuden tarkastelu IDA ICE -energiasimulaatiolla

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Venäjän Arkangelissa sijaitsevan opiskelija-asuntolan energiahäviöitä energiasimuloinnin avulla ja tutkia tapoja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta sekä asumisviihtyvyyttä. Asumisviihtyvyyden parantamiseksi rakennukseen mitoitettiin energiatehokas huoneistokohtainen ilmanvaihto. Työn tilasi FAMARB-projekti. IDA ICE -ohjelmiston simulointitoimintoa käytettiin analysoimaan rakennuksen energiahäviöitä alkuperäisen ja peruskorjaussuunnitelman mukaisen rakennusvaipan kanssa. Työstä mallinnettiin 3D-mallirakennus kahdella eri vaipparakenteella. Peruskorjaussuunnitelman mukaisten ja alkuperäisten rakenteiden simulaatiotulokset poikkesivat toisistaan merkittävästi. Energiasimulaatio toteutettiin koko vuoden ajanjaksolle, että saatiin käsitys rakennusten vuotuisesta energiankulutuksesta. Ilmanvaihdon jäähdytyksen energiasimulaatio toteutettiin myös vuotuisena energiakulutuksena. Energiasimuloinnissa huonelämpötilan tavoitealueeksi asetetiin 21–27˚C ja ilmanvaihtokoneiden ilmavirrat mitoitettiin eri tyyppisten tilojen ohjeellisia ilmavirtoja hyödyntäen. Energiahäviöiden vertailulla havaittiin, että peruskorjauksen jälkeen energiahäviöt vähenivät erityisesti vuotoilman ja aukkojen sekä vaipan ja kylmäsiltojen osalta hyvin paljon. Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden jakeluhäviöt pienenivät rakennuksen sisälämpötilan kohotessa peruskorjatussa kohteessa varsinkin talvikuukausien aikana. Ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottojen tuottama omavaraisenergia ei poikennut paljoa eri vaipparakenteilla varustettujen rakennusten välillä. Ilmanvaihdon jäähdytyksen aiheuttama energiahäviö oli suurempi alkuperäisten rakenteiden kohdalla, mikä vähensi tästä syystä lämmöntalteenotolla aikaan saatua omavaraisenergiaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet