Sökning

Rielänga från Storbyn på Stora Rågö. (1935)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Rielänga från Storbyn på Stora Rågö. (1935)

Rielänga från Storbyn på Stora Rågö. Husbonde I. Smitt.

Sparad:
Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen
Arkiv
SLS 451 Traditionsuppteckningar från Rågöarna
Materialtyp
Teckning
Upphovsmän
Signum
SLS 451_ritning_11
Ämnen
Omfattning
0,1 hyllmeter
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
1935
Laddar...