Sökning

Notvindor. (1932)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Notvindor. (1932)

Notvindor.

Sparad:
Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen
Arkiv
SLS 446 Traditionsuppteckningar rörande fiske, jordbruk, tjärbränning, säljakt och byggnadsskick.
Materialtyp
Fotografi
Upphovsmän
Signum
SLS 446_57
Ämnen
Omfattning
0,04 hyllmeter
positiv
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
13.6.1932
Laddar...