Sökning

Anna-Lisa Martinoff (Karbow) med docka. (1890-1910)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Anna-Lisa Martinoff (Karbow) med docka. (1890-1910)

Anna-Lisa Martinoff (Karbow) med docka.
Ett urval fotografier i samling SLS 1849 ingår i boken "Helsingfors i ord och bild. Huvudstaden kring sekelskiftet 1900", SLS, Helsingfors 2012. Red. Lari Assmuth, Anne-May Berger, Nora Ervalahti och Marika Rosenström.

Sparad:
Kontext
Arkiv
SLS 1849 Gustav Sandbergs fotografisamling
Materialtyp
Fotografi
Upphovsmän
Signum
SLS 1849_597
Ämnen
Omfattning
0,04 hyllmeter
glasplåt
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
1890-1910
Laddar...