Kaasun kehitystä Kipp ́in kojeella.

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Bildinformation:
1942-12-04
Sot.virk. T.Ovaskainen, valokuvaaja
Ämnen