Hallituskatu 7. Ihmisiä Tuomiokirkon tasanteella työväen vappujuhlan aikana 1.5.1972.

negatiivi, filmi, mv

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Hallituskatu 7. Ihmisiä Tuomiokirkon tasanteella työväen vappujuhlan aikana 1.5.1972.

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Hallituskatu 7
Datum för ämne
01.05.1972
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
ser220413
Mått
kino
Bildinformation
01.05.1972
Helsinki, Hallituskatu 7
Rista Eeva SER, Valokuvaaja
Ämnen