Haku

Helsingin Sanomien köyhyyskysely 2015

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Helsingin Sanomien köyhyyskysely 2015

Helsingin Sanomien vuonna 2015 keräämässä kyselyssä kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä köyhyydestä. Kysely on osa Kaksi Suomea - kasvaako eriarvoisuus -tutkimusta, joka kuuluu Koneen säätiön rahoittamaan Jakautuuko Suomi? -hankkeeseen. Kysely sisältää avomuuttujat q8 ("Kuvaile millainen ihminen on Suomessa sinun mielestäsi köyhä; mistä tunnistat köyhän ihmisen?") ja q9 ("Millaiseen elintasoon köyhän tulisi mielestäsi Suomessa tyytyä; millaiseen elämään hänellä tulisi olla mahdollisuus?"), jotka soveltuvat runsaan vastausmäärän (q8 N:5718 ja q9 N:5726) vuoksi erinomaisesti myös laadullisiin analyyseihin. Kyselyssä esitettiin aluksi väittämiä köyhyyden syistä sekä luottamuksesta ja toimeentulosta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa asemaansa numeerisesti ja kertomaan, kuinka läheltä on kohdannut kyselyssä lueteltuja köyhyyteen liitettäviä asioita (esim. pitkäaikainen työttömyys, vakava fyysinen sairaus, ylivelkaantuminen) viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin mielipiteitä siitä, keitä yhteiskunnan pitäisi auttaa. Taustamuuttujina kyselyssä ovat muun muassa sukupuoli, ikä, tulot, talouden koko, korkein suoritettu koulutus sekä suuralue, maakunta, asuinkunnan tyyppi ja yli 67 000 asukkaan kunnat.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD3356
Aiheet
Pääsyoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Liittyvät paikat
Suomi
Ladataan...