Haku

SKDL:n vaalijulisteita 1940-50-luvuilta

Aineistopaketin koonnut: Kansan Arkisto

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL, kansandemokraatit) oli vuosina 1944–1990 toiminut vasemmistopuolue. Tässä aineistopaketissa tarkastellaan puolueen politiikkaa vuosien 1945–1953 vaalijulisteiden kautta. Tehtävien avulla opiskelija voi perehtyä äärivasemmiston kuvalliseen ja sanalliseen ilmaisuun (propagandaan), jolla kannattajia houkuteltiin uurnille. Kuvakielen ohella tehtävissä pohditaan sodanjälkeistä suomalaista yhteiskuntaa laajemminkin.

Tuhannet vasemmistolaiset olivat 1920-, 1930- ja 1940-luvuilla vangittuina vakaumuksensa takia. Tuomiot tulivat valtiopetoksesta, sen valmistelusta tai maanpetoksesta. Yhdistyksiä lakkautettiin tai asetettiin toimintakieltoon ”lain tai hyvien tapojen" vastaisina. Lehtiä estettiin ilmestymästä rikoslain pykälillä, joilla kiellettiin muun muassa hallituksen, viranomaisten ja yhteiskuntajärjestelmän halventaminen. Viranomaisten erityishuomio kohdistui tekoihin, jotka voitiin tulkita tueksi Neuvostoliitolle. Valkoisten johtamassa itsenäisessä Suomessa Neuvostoliittoa puolustanut ja kahden valtion alueella vaikuttanut suomalainen kommunistinen liike tulkittiin vieraan vallan etujen ajajaksi. Suomalaisille kuuluneiden perustuslaillisten kansalaisoikeuksien ei nähty koskevan kommunisteja.

Jatkosodan päättäneen välirauhansopimuksen myötä liike sai vapautensa niin fyysisesti kuin aatteellisestikin. SKDL perustettiin lokakuussa 1944 kommunistien, sosialistien ja muiden SDP:stä vasemmalle olleiden demokraattisten voimien liitoksi. Säännöissä liiton tarkoitukseksi määriteltiin ”olla yhdyssiteenä […] kansanvaltaisten periaatteiden pohjalla toimivien kansalaisten ja järjestöjen kesken selventääkseen ja syventääkseen kansanvaltaisia käsityksiä Suomen kansan keskuudessa, sekä järjestääkseen näiden keskeistä yhteistyötä kansan taloudellisen hyvinvoinnin, valtiollisen vapauden ja sivistyselämän kohottamiseksi.”

SKDL nousi maaliskuun 1945 vaaleissa eduskunnan toiseksi suurimmaksi puolueeksi saatuaan 23,5 prosenttia äänistä ja 49 kansanedustajaa. SKDL oli myös hallituksissa vuosina 1944–1948 ja pääministeripuolue 1946–1948 Mauno Pekkalan johtaessa hallitusta. Kunnanvaltuustoissa toimi joulukuun 1945 vaalien jälkeen noin 2 500 kansandemokraattia.

Kaikki aineistopaketin kuvat ovat CC BY-NC-ND 4.0. -lisenssillä. (Kuvaa saa jakaa, levittää ja näyttää. Nimeä tekijä ja muut nimettäväksi mainitut tahot. Kaupallinen käyttö kielletty. Muokkaaminen kielletty.)

Yläkoulu: historia, kuvataide
Lukio: historia, kuvataide, yhteiskuntaoppi

Tavoite ja sisältöalue

Yläkoulu

Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Historia: S2 Ihmiset muuttavat maailmaa, S4 Suurten sotien aika, S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
 • Kuvataide: S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Lukio

Oppiaineet ja kurssit:

 • Historia: HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, HI2 Kansainväliset suhteet, HI3 Itsenäisen Suomen historia
 • Kuvataide: KU1 Kuvat ja kulttuurit, KU4 Taiteen monet maailmat
 • Yhteiskuntaoppi: YH1 Suomalainen yhteiskunta

Tavoite: Tavoite: Tutustuttaa opiskelija toisen maailmansodan jälkeisen Suomen puoluekarttaan, poliittisiin voimasuhteisiin ja erityisesti uuden puolueen, SKDL:n nousuun työväestön keskuudessa. Julisteiden kuvakieltä voi käyttää pohjana myös kuvataiteen tunneilla.

Pohdittavaa oppitunneille
 • Ovatko vaalijulisteet propagandaa? Mikä niistä tekee/ei tee sellaisia?
 • Tutki julisteita ja niissä esiintyviä ihmishahmoja. Pohdi niiden perusteella, minkälaiset ihmiset äänestivät Suomen Kansan Demokraattista Liittoa eli kansandemokraatteja? Mitä erilaisia ammatteja/ihmisryhmiä löydät julisteista? Mikä on naisten asema/rooli julisteiden perusteella? Ketkä olivat ”työtätekeviä”? Mitä tarkoitetaan ”henkisen työn” tekijällä?
 • Kommunistit muodostivat enemmistön SKDL:n aktiiveista. Mitkä piirteet julisteissa viittaavat kommunismiin (yhteiskuntaluokattomana järjestelmänä tai Neuvostoliiton johtamana maailmanjärjestyksenä)?
 • Kommunismia on pidetty ääriliikkeenä. Miten SKDL:n äärivasemmistolaisuus tulee (tai ei tule) esiin julisteissa? Jätetäänkö jotain kertomatta? Mitä yhteistä on äärivasemmistolla ja äärioikeistolla? Milloin ääriliikkeiden kannatus on ollut Suomessa suurinta ja miksi?
 • Mitä fasismilla tarkoitetaan? Mitkä tahot edustivat 1940-luvulla maailmalla ja Suomessa fasistisia voimia? Julisteessa lukee "Fasismi murskaksi". Keitä julisteessa tarkoitetaan sotasyyllisillä? Kuka maksoi sotavelat? Mitä muuta julisteiden pohjalta voi päätellä sodanjälkeisestä ilmapiiristä Suomessa? (siirry julisteeseen)
 • Hae Finnasta saman aikakauden julisteita eri puolueilta. Analysoi eroja ja yhtäläisyyksiä.
 • Mitä puolueita Suomessa oli 1940-luvulla ja mitä 2020-luvulla? Mitkä puolueet ovat kadonneet kokonaan ja mitkä ovat uusia? Minkälaisten ryhmien etuja kadonneet puolueet ajoivat? Entä uudet? Miten äänestäjäkunta on muuttunut vuodesta 1945 tähän päivään?

Suomen ruotsinkieliset alueet on väritetty kartassa keltaisella ja kuvat esittelevät alueille ominaista teollisuutta


Jämerä työmies on valmiina istumaan puheenjohtajan paikalle kunnanvaltuustossa.


Pienviljelijä, sivistyneistön edustaja sekä nais- ja miestyöläiset paiskaavat kättä SKDL:n eduskuntavaalijulisteessa.


SKDL pyrki vetoamaan keskenään erilaisiin ihmisryhmiin: julisteessa mieshahmo edustaa työläisiä ja naishahmo "henkisen työn" tekijöitä.


Puolueen logossa on rattaan, tähkän ja kirjan kuvat.

Näytetään 1 - 6 / 18

Oppimateriaaleja aiheesta

Miten aineistopaketin aineistoja voi hyödyntää oppimateriaalissa? Tutustu valmiisiin avoimiin oppimateriaaleihin ja käytä niitä oppitunnillasi!