Sökning

Materialleverantörer

Hundra inhemska arkiv, bibliotek, museer och andra organisationer har gjort sina kulturella och vetenskapliga skatter tillgängliga via Finna.

Ta del av listan över materialleverantörer nedan.

Vad betyder listans symboler?

Du hittar mer information om materialleverantören, såsom information om tjänster, material och serviceställen.

Du ser den aktuella materialleverantörens material i Finna.fi.

Arkiv (11)

Arkiven som medverkar i Finna som är fritt tillgängligt på nätet. Om materialet inte är direkt tillgängligt i Finna, så kan det oftast beskådas i arkivets lokaler.

Arkivens material i Finna.fi

Bibliotek (82)

I Finna kan du med en sökning ta fram material från ett flertal stads- och landskapsbibliotek samt högskolors bibliotek. Biblioteken som medverkar i Finna erbjuder böcker, tidskrifter, inspelningar, filmer och mycket annat som kan lånas på biblioteket eller digitalt. Det är oftast möjligt att reservera och låna material direkt via webbplatsen Finna.fi.

De allmänna bibliotekens material i Finna.fi

Högskolebibliotekens material i Finna.fi

Museer (78)

I Finna hittar du föremål, bilder, konstverk och mycket annat material som i vanliga fall kan ses endast genom att besöka ett museum.

Du kan samla material från museer på egna favoritlistor och, beroende på upphovsrätten, ladda ner bilder för eget bruk.

Museernas material i Finna.fi

Andra organisationer (1)

Andra organisationers material i Finna.fi