Kaupunkimaisema muutoksessa

Kokonaisuuden koonnut: Svenska litteratursällskapet i Finland

Teollistuminen alkoi Suomessa kohtalaisen hitaasti. 1800-luvun lopulla voimaan tulleen elinkeinovapauden myötä kenen tahansa oli mahdollista perustaa oma yritys ja käydä kauppaa. Sen myötä luotiin paljon uusia työpaikkoja. Monet muuttivat maaseudulta kaupunkiin työskennelläkseen tehtaissa ja palvelusväkenä. Tarvittiin lisää asuntoja ja kaupunkien liikennemäärät kasvoivat. Erityisesti 1960-luvulla suuret määrät ihmisiä muuttivat maaseudulta kaupunkeihin opiskelun, toimistotyön ja palvelualoilla työskentelyn perässä. Maanviljely ei enää tarjonnut yhtä paljon työtä kuin ennen. Uusia asuinalueita rakennettiin, julkista liikennettä kehitettiin ja kaupunkisuunnittelua modernisoitiin. Kaikki tämä vaikutti siihen, että kaupungit kasvoivat ja kaupunkimaisema hiljalleen muuttui. Tutkaile muutoksia vertailemalla aineistopakettien kuvapareja.

Kokonaisuus muodostuu kahdesta aineistopaketista:

  • Helsinki ennen ja nyt - yläkoulu: historia, maantieto
  • Vaasa ennen ja nyt - yläkoulu: historia, maantieto

Vinkki! Muistiinpanokuvakkeesta saat esiin lisää tietoja.

Helsinki ennen ja nyt

Aineistopaketin koonnut: Svenska litteratursällskapet i Finland

Aineistopaketti sisältää valokuvapareja: vanha kuva on vuosisadan vaihteen Helsingistä ja uudempi kuva on otettu samalla paikalla yli 100 vuotta myöhemmin. Vanhemmat valokuvat ovat Gustav Sandbergin (1879-1928) ottamia. Hän oli helsinkiläinen maustekauppias ja itseoppinut amatöörivalokuvaaja. Hän liikkui kameroineen Helsingin ydinkeskustassa ja valokuvasi monia tuttuja paikkoja. Uudemmat kuvat ovat Janne Rentolan ottamia.

Aineistopaketti on alunperin koottu yhteistyössä SLS:n ja S&S Läromedelin kanssa (Helsingfors förr och nu-sivusto)

Yläkoulu: historia, maantieto

Tavoite ja sisältöalue

Yläkoulu

Oppiaineiden sisältöalueet:

  • Historia: S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys, S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
  • Maantieto: S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt, S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tavoite: Aineistopaketti ohjaa oppilaita havainnoimaan muutoksia kaupunkikuvassa ja auttaa heitä huomaamaan ne. Muutosten syyt voidaan yhdistää sekä maantiedon (kaupunkisuunnittelu) että historian (yhteiskunnan kehitys) oppiaineisiin. Aineistoa voi käyttää myös muissa oppiaineissa sekä monilla eri vuosiluokilla.

Pohdittavaa oppitunneille

Vertaa Sandbergin kuvaa vastaavaan uudempaan kuvaan, miten kaupunkimaisema on muuttunut? Pohdi myös mikä on mahdollisen muutoksen syy. Katso kuvapareja: miltä kuvissa on tuoksunut ja mitä ääniä on voinut kuulla? Miksi?

Voit myös hyödyntää paketin ideoita etsimällä muutoksia omasta lähiympäristöstäsi. Löydätkö Finna Streetistä aineistoa omalta kotipaikkakunnaltasi? Mikä siellä on vuosien saatossa muuttunut ja miksi?

Muistiinpano:

Venäläisiä sotilaita ja hevosia Tuomiokirkon edessä Senaatintorilla, Helsingissä. Vertaa kuvaan Turister på Senatstorget, Helsingfors 2017.
Arkkitehti Carl Ludvig Engel suunnitteli mm. Nikolainkirkon (nyk. Helsingin tuomiokirkko), yliopiston päärakennuksen sekä Valtioneuvoston linnan.

Muistiinpano:

Turisteja Senaatintorilla, Helsingissä 2017. Vertaa kuvaan Ryska soldater och hästar framför domkyrkan...

Muistiinpano:

Kauppatori, Helsinki. Vertaa kuvaan Salutorget, Helsingfors 2017.

Muistiinpano:

Kauppatori, Helsinki, 2017. Vertaa kuvaan Salutorget.

Muistiinpano:

Havis Amanda (Ville Vallgren 1908), Helsingin kauppatori. Apteekki ja kahvila taustalla. Elokuvateatteri ja kyltti Eläviä kuvia. Vertaa kuvaan Havis Amanda vid Salutorget, Helsingfors.

Muistiinpano:

Havis Amanda, Helsingin kauppatori 2017. Vertaa kuvaan Framsidan av Havis Amanda (Ville Vallgren...)

Näytetään 1 - 6 / 22

Vaasa ennen ja nyt

Aineistopaketin koonnut: Svenska litteratursällskapet i Finland

Aineistopaketti sisältää valokuvapareja: vanha kuva on 1960-luvun Vaasasta ja uudempi kuva on otettu samalla paikalla 40-50 vuotta myöhemmin. Vanhemmat valokuvat on ottanut Rafael Olin, joka toimi Vasabladetin lehtikuvaajana vuosina 1961-1971. Hänellä oli suunnitelmissa julkaista valokuvakirja "Det Vasa som försvinner" (suom. Katoavaa Vaasaa), jossa hän vertalisi Vaasan kaupunkikuvaa 1960- ja 2000-luvuilla. Hän kuitenkaan koskaan ehtinyt toteuttaa suunnitelmaansa. Aineistopaketti esittelee valittuja kuvia Rafael Olinin 100 000 negatiivin kokoelmasta. Niitä voi vertailla Kai Martosen ottamiin uudempiin kuviin.

Tämä aineistopaketti perustuu aikaisempaan verkkonäyttelyyn, jonka suunnitteli Kai Martonen. Osaa aineistosta on myös aiemmin käytetty yhteistyössä SLS:n ja S&S Läromedelin kanssa (Vasa förr och nu-sivusto).

Yläkoulu: historia, maantieto

Tavoite ja sisältöalue

Yläkoulu

Oppiaineiden sisältöalueet:

  • Historia: S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys, S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
  • Maantieto: S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt, S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tavoite: Aineistopaketti ohjaa oppilaita havainnoimaan muutoksia kaupunkikuvassa ja auttaa heitä huomaamaan ne. Muutosten syyt voidaan yhdistää sekä maantiedon (kaupunkisuunnittelu) että historian (yhteiskunnan kehitys) oppiaineisiin. Aineistoa voi käyttää myös muissa oppiaineissa sekä monilla eri vuosiluokilla.

Pohdittavaa oppitunneille

Vertaa Olinin kuvaa vastaavaan uudempaan kuvaan, miten kaupunkimaisema on muuttunut? Pohdi myös mikä on mahdollisen muutoksen syy. Katso kuvapareja: miltä kuvissa on tuoksunut ja mitä ääniä on voinut kuulla? Miksi?

Voit myös hyödyntää paketin ideoita etsimällä muutoksia omasta lähiympäristöstäsi. Löydätkö Finna Streetistä aineistoa omalta kotipaikkakunnaltasi? Mikä siellä on vuosien saatossa muuttunut ja miksi?

Muistiinpano:

Hovioikeudenpuistikko 11.

Muistiinpano:

Hovioikeudenpuistikko 11.

Muistiinpano:

Koulukatu 20.
Tonttiala on hyödynnetty maksimaalisesti ja uusrakennus rakennettu kiinni vanhempaan rapattuun tiilitaloon.

Muistiinpano:

Hovioikeudenpuistikko 4.
Talo rakennettiin yksityisasunnoksi. Vuonna 1951 lahjoitti kauppaneuvos Frithjof Tikanoja talonsa ja ainutlaatuisen taidekokoelmansa Vaasan kaupungille ja koti muutettiin museoksi.

Muistiinpano:

Hovioikeudenpuistikko 4.

Näytetään 1 - 6 / 42