Sökning

suuntapiirrin

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Åbo museicentral

suuntapiirrin

fyysinen kuvaus: Suuntapiirrin, jonka leveä runkokappale on toisesta päästään kiilamainen, kiristystappi puuttuu.
(Vilkuna: Päässäharja sitä varten ehkä, että sen saattoi mukavasti kampaan eli seinärakoon.)

Sparad: