Metallialan opetusmateriaali Moodleen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Metallialan opetusmateriaali Moodleen

Verkko-oppimisen ympäristö tulee lisääntymään opetustyössä. Opettajan rooli ei silti muutu merkityksettömäksi, vaan hänen roolinsa muuttuu erilaiseksi. Kehittämishanke on jatkoa jo aikeaisemmin toteutetulle Sataedun ja WinNovan oppimisympäritöhankkeelle. Cnc-ohjatun polttokoneen käyttöopas on kehityshankkeen päätuotos. Opetusmateriaalin avulla on tarkoitus lisätä verkko-opetusta ja samalla opetusmenetelmien nykyaikaistamista kone- ja metallitekniikan koulutuksessa. Cnc- ohjatun polttokoneen käyttöopas liitetään Moodle oppimisympäristöön, jota käytetään opetuksen tukena. Tavoitteena on lisätä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien pedagogisten käyttötapojen käyttöä opetuksessa. Oppimisympäristöistä vertailtiin Optimaa ja Moodlea saadaksemme kokemusta miten erilaisten ympäristöjen sisällön muokkaaminen ja tiedonsiirto niissä toimii. Saatujen kokeilujen perusteella Cnc- ohjatun polttokoneen käyttöopas on selkeä ja tukee laitteen opetusta niin nuorisoasteen kuin aikuispuolen metallialan koulutuksessa. Moodle oppimisympäristö mahdollisti ohjelman itsenäisen opiskelun, sekä pienryhmä alueella tapahtuvan toiminnan. Verkko-oppimisypäristön hyödyntöminen opetuksessa tukee opetumentelmien nykyaikaistamista kone- ja metallitekniikan koulutuksessa. Oppimisympäristössä hyödynnettiin pedagogisten käyttötapojen mahdollistamista opetuskessa. Verkko-oppimisympäristöä voi vielä kehittää kokeilemalla video opetusta sekä käyttämällä linkkiä eri sivustoille.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet