Finna-hakupalvelussa esiintyy lyhyitä katkoja huoltotoimien takia maanantaina 18.11.2019 klo 18-21 välisenä aikana. Pahoittelemme katkoista aiheutuvaa haittaa.

Työstökoneen automaation uusintaprojekti : Laatu ja tuloksellisuus

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Työstökoneen automaation uusintaprojekti : Laatu ja tuloksellisuus

Automaation uusintaprojektissa uusittiin työstökoneen ohjauksia asiakkaan toiveiden mukaisesti. Laitteiston uusinnan lisäksi haluttiin parantaa työstökoneen käyttämisen turvallisuutta ja ergonomiaa. TP-Automaatio Oy toteutti projektin ja työn tilaajana oli teollisuuden yritys. Projekti alkoi suunnitteluvaiheesta, jonka aikana pyrittiin löytämään ratkaisut projektille asetettuihin tavoitteisiin. Suunnitteluvaihe muodostui muun muassa mekaniikka-, laitteisto-, kytkentä- ja asennussuunnittelusta, joiden perusteella luotiin dokumentit projektin tulevia vaiheita ja asiakasta varten. Suunnittelun valmiit tulokset siirrettiin toteutuk-seen. Suunnittelu- ja toteutusvaiheen tuloksien pohjalta aloitettiin asennusvaihe, jossa projektin kohde saatettiin mekaanisesti valmiiseen tilaan. Suunnittelu-, toteutus- ja asennusvaiheen tuloksien toimivuus varmistettiin toiminnallisin testauksin ja tehtiin tarvittavat korjaukset. Valmiit projektin tulokset luovutettiin lopulta asiakkaalle. Projektin aikana huomattiin, että automaation uusintaprojektit voivat sisältää useita haasteita, joita uusioautomaatioprojekteissa ei ilmene. Olemassa oleva dokumentaatio saattaa olla puutteellista ja ohjelmistoon kohdistuvien muutoksien tekeminen haastavaa, kuten ne tässä projektissa olivat. Toisaalta myös esimerkiksi projektityön puutteelliset toimintatavat ja projektin toimittajasta riippumattomat asiat voivat aiheuttaa haasteita. Oikeanlaisilla toimintatavoilla ja ongelmanratkaisutaidoilla on mahdollista parantaa projektin laatu- ja tehokkuustekijöitä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet