Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

Pienjännitesähköasennusten mitoitustyökalu

Aineiston käyttöoikeudet
Creative Commons Attribution 1.0 Suomi
QR-koodi

Pienjännitesähköasennusten mitoitustyökalu

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa toimeksiantajan käyttöön laskentaohjelma pienjännitteisten sähköasennusten suojausten ja kaapeleiden mitoittamistyötä ja mitoitusten oikeellisuuden tarkistamista varten, käyttäen yksinkertaisia ohjelmointi tapoja. Opinnäytetyössä perehdyttiin pienjännitesähköasennuksille standardissa asetettuihin mitoitusvaatimuksiin, suojauksen ehtoihin, sekä mitoitukseen vaikuttaviin tekijöihin. Laskentaohjelman toteutusta varten opinnäytetyössä perehdyttiin myös ohjelmistotuotannon perusteisiin, kuten mm. vaihejakomalleihin. Perehtymistyön perusteelta toteutettiin toimeksiantajan vaatimukset täyttävä laskentaohjelma pienjännitteisten sähköasennusten mitoittamistyöhön ja mitoitusten oikeellisuuden tarkistamiseen käyttäen. Lisäksi opinnäytetyössä perehdyttiin ja tehtiin vertailua markkinoilla oleville laskentaohjelmille ja niiden ominaisuuksille. Työn tuloksena saadaan toimeksiantajan käyttöön toimintatapa, joka ei vaadi suunnittelijalta mitoitusten määrittämistä käsin laskemalla, eikä aiheuta kustannuksia toimeksiantajalle. Tämä nopeuttaa ja helpottaa sähkösuunnittelijan työtä mitoittamisessa, sekä vähentää ajallisia kustannuksia.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet