Haku

Virtuaalitiimin johtamisen haasteet Amazon FBA -liiketoiminnassa

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Virtuaalitiimin johtamisen haasteet Amazon FBA -liiketoiminnassa

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia haasteita virtuaalitiimin johtamisessa on Amazon FBA -liiketoiminnassa. Maailman muuttuessa jatkuvasti kansainvälisemmäksi yritykset usein siirtävät työtehtäviä toisiin maihin jolloin syntyy virtuaalitiimejä. Opinnäytetyö tutkii näiden virtuaalitiimien ja niiden johtamisen haasteita Amazon FBA -liiketoiminnassa. Tutkimuksen teoriaosuus muodostuu kahdesta eri teoriasta ala-otsikoineen. Ensimmäinen teoria käsittelee verkkokauppaa. Tämän teorian alla käydään läpi mitä verkkokaupalla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan, sekä käydään läpi tarkoin mitä Amazon FBA -liiketoiminta on. Toinen teoriaosuus on etäjohtaminen. Etäjohtaminen -teoriaosuuden alla käydään läpi mitä etä- ja virtuaalijohtaminen tarkoittaa. Tämän opinnäytetyön empiirinen osuus analysoitiin käyttäen kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimusongelmaan: Millaisia haasteita virtuaalitiimin johtamisessa on Amazon FBA -liiketoiminnassa pystyttiin parhaiten vastaamaan käyttämällä kyselylomaketta, jossa jo mahdollisia haasteita kyseisessä liiketoiminnassa kohdanneiden kokemukset saatiin parhaiten selville.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet