Haku

Vietnamilainen ravitsemus ja ruokailukulttuuri

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Vietnamilainen ravitsemus ja ruokailukulttuuri

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata vietnamilaista ruokailukulttuuria ja ravitsemuksen ominaispiirteitä. Tavoitteena oli lisätä tietämystä vietnamilaisesta ravitsemuksesta ja ruokailukulttuurista. Opinnäytetyön tavoitteena oli Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mielenkiintoa vaihto-opiskeluun sekä lisätä kulttuurisensitiivistä osaamista Saimaan ammattikorkeakoulussa. Tavoitteena oli myös ylläpitää Saimaan ammattikorkeakoulun kansainvälisiä suhteita Vietnamin Pham Ngoc Thach yliopistoon. Keräsimme aineistoa opinnäytetyöhömme havainnoimalla Ho Chi Minhin kaupungin ravitsemusta ja ruokailukulttuuria. Menimme kaupunkiin tekemään kenttätyötä, jossa korostui myös kulttuurisensitiivisyyden taidot. Kentällä periaatteena oli havainnoidun todellisuuden ja kokemusten hyödyntäminen osaksi aineistoa. Keräsimme teoriatietoa Vietnamin ravitsemuksesta ja ruokailukulttuurista ennen havainnointia. Pitkin opinnäytetyöprosessia laajensimme teoriatietoamme, jotta se tukisi blogin ainestoa. Blogi toimi opinnäytetyömme aineistonkeruumenetelmänä. Blogiin teimme julkaisuja näkemästämme ja kokemastamme. Aineiston analyysissä luimme blogia kriittisesti läpi. Aineisto suodatettiin tutkimustehtävien läpi ja analyysissä hyödynnettiin teemoittelua. Tuloksena opinnäytetyössämme oli kuvaus Vietnamin ruokailukulttuurista sekä kuvaus vietnamilaisen ravitsemuksen ominaispiirteistä. Tuloksissa olemme kuvailevasti kertoneet aineiston analyysissä nousseista sisällöistä. Tuloksien kuvaukset tuovat lukijan lähelle tutkittavaa kulttuuria sekä ymmärtämään kulttuurisensitiivisyyttä käsitteenä. Tulokset olemme koonneet myös taulukoiksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet