Betonista

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Betonista

Opinnäytetyössäni, Betonista, tutkin betonin käyttömahdollisuuksia kalustemuotoilussa. Tutkimalla betonin ominaisuuksia pyrin löytämään sille ominaisen muotokielen. Tämän muotokielen tulen muokkaamaan kalusteeksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet