Markkinointisuunnitelma oheistuotemyynnille : case: Lahden Pelicans Oy

Aineiston käyttöoikeudet
Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Markkinointisuunnitelma oheistuotemyynnille : case: Lahden Pelicans Oy

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda markkinointisuunnitelma oheistuotemyynnille.Työ tehdään toimeksiantona lahtelaiselle jääkiekkojoukkueelle. Työssä käsitellään markkinointisuunnitelmaa kokonaisuudessaan, eikä siitä ole rajattu pois mitään osa-alueita. Opinnäytetyön tutkimusongelmana on selvittää, miten markkinointisuunnitelma luodaan ja mitä sen tulisi sisältää. Työn tavoitteena on tutkia markkinoita, kilpailijoita ja asiakkaita hankkien niistä käyttökelpoista tietoa. Näitä tietoja hyödyntäen rakennetaan markkinointistrategia ja siihen pohjautuva käytännön markkinointisuunnitelma. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista tutkimusta ja teoriatiedon hankinnassa alustavaa kirjoituspöytätutkimusta. Teoriaosuus pohjautuu markkinoinnin suunnittelun teoriaan ja se sisältää lähtökohta-analyysit, tavoitteet, strategiat, markkinoinnin kilpailukeinot, aikataulun, budjetoinnin sekä seurannan. Lähdemateriaalina teoriaosuudessa on käytetty markkinoinnin suunnittelun kirjallisuutta ja markkinointisuunnitelman eri osa-alueiden teorioita. Työn empiriaosuuden perustana on käytetty kvantitatiivista tutkimusta, yrityksen markkinointipäällikön ja oheistuotevastaavan haastatteluja ja heiltä saatua materiaalia sekä sähköisiä lähteitä. Opinnäytetyön lopputuloksena on markkinointisuunnitelma, joka täyttää vaaditut markkinointisuunnitelman kriteerit sekä antaa kohdeyritykselle toimintatavat, joilla se pääsee asetettuihin tavoitteisiin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat