Sökning

Yrityksen identiteetin visuaalisen ilmeen uudistaminen

Materialets användarrättigheter
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-kod

Yrityksen identiteetin visuaalisen ilmeen uudistaminen

Opinnäytetyön tavoitteena oli koota kaikki yrityksen identiteetin visuaalisen ilmeen elementit ja kertoa niistä ilmeenuudistusprosessin kannalta. Visuaalinen ilmeenuudistus on kokonaisvaltainen prosessi, joka täytyy suunnitella yrityksen kannattavuutta tehostaen. Uudistusprosessi sisältää useiden osatekijöiden, kuten logon/tunnuksen, värien, typografian, kuvamaailman, videoiden ja animaatioiden sekä graafisten elementtien uudelleensuunnittelun ja toteutuksen, yrityksen tarpeiden mukaan. Opinnäytetyössä esitellään konkreettinen visuaalisen ilmeen uudistusprosessi, joka suoritettiin päiväkoti Venlantuvalle. Uudistusprosessissa suunniteltiin uusi logo ja tunnus, määriteltiin identiteetin visuaalisen ilmeen väri, typografia sekä graafiset elementit. Päiväkoti Venlantuvalle suunniteltiin myös täysin uudet verkkosivut. Opinnäytetyö kartoittaa kaikki visuaalisen ilmeen osatekijät ja antaa kattavan pohjan yrityksen visuaalisen ilmeen uudistuksen tekemiseen. Työssä myös pohditaan eri tekijöitä, jotka vahvistavat yrityksen arvoja ja viestiä.

Sparad:
Språk
finska
Ämnen