Haku

Työturvallisuussuunnitelma - Lahden ammattikorkeakoulun M19-kampuksen laboratoriot

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Työturvallisuussuunnitelma - Lahden ammattikorkeakoulun M19-kampuksen laboratoriot

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia turvallisuussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan laboratorioille. Koska siellä olevat työstö- ja koevälineet voivat väärin käytettyinä aiheuttaa merkittävää vahinkoa, ovat tapaturmariskit huomattavasti vakavammat kuin koulun yhteisissä opetustiloissa. Tutkimus- ja selvitystyö oli kvalitatiivista. Pääasiallisina lähteinä käytettiin koulun jo olemassa olevia selvityksiä ja suunnitelmia. Myös koulun henkilökuntaa, erityisesti tila- ja turvallisuuspäällikköä sekä tekniikan alan laboratoriovastaavaa, haastattelemalla saatiin kerättyä tarpeellista tietoa. Tarkkailtaessa laboratorioita ja siellä työskentelyä ei merkittäviä puutteita ollut havaittavissa. Aineistosta koostettiin oma työturvallisuussuunnitelma laboratorioille. Siinä painotetaan työskentelyyn ja työsuojeluun liittyviä näkökulmia. Tuloksena saatiin kymmensivuinen dokumentti. Suunnitelma on jaettu koskemaan liikkumista, työskentelyä, kemikaalien käsittelyä ja varastointia sekä turvallisuuden valvontaa. Suunnitelma tulee toimimaan oppaana turvallisuuden seurantaan ja ylläpitoon. Pääasiallisena tarkoituksena on taata turvallinen toimintaympäristö opiskelijoille.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet