Haku

Sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden vahvistaminen ikääntyneiden asumispalveluissa

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden vahvistaminen ikääntyneiden asumispalveluissa

Tämän tutkimuksellisen kehittämishankkeen tarkoituksena oli vahvistaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden asumispalveluiden sairaanhoitajien ymmärrystä omasta työtehtävästään tiiminvetäjänä ja siihen liittyvästä vastuusta. Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli tiiminvetäjyyden kehittämiseen. Toisena tavoitteena oli vahvistaa sairaanhoitajien alueellista kollegiaalisuutta ja lisätä yksiköiden välistä yhteistyötä. Kehittämistarve nousi ikääntyneiden asumispalveluiden esimiesten palautteesta, koska sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden koettiin toteutuvan vaihtelevasti ja sitoutumista tiiminvetäjyyteen tulisi vahvistaa. Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksena Orimattilan seudulla kesä – syyskuussa 2019. Hanke käynnistyi ennakkokyselyllä valittujen yksiköiden sairaanhoitajille ja esimiehille. Ennakkokyselyjen vastausten perusteella sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden haasteina olivat perushoidon suuri osuus ja työyhteisön muutosvastarinta. Tutkimus- ja kehittämismenetelminä käytettiin ryhmätyöskentelyä ja sairaanhoitajille järjestettiin kaksi työpajaa. Työpajojen sisältö perustui johtamisen osa-alueisiin ja ennakkokyselyjen vastauksiin. Työpajoissa kehittämismenetelminä käytettiin erilaisia osallistavia menetelmiä ryhmätyöskentelyssä. Kehittämishankkeen tuloksena syntyi sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden vahvistamisen toimintamalli. Sairaanhoitajien tiiminvetäjyyden kehittäminen jatkuu Orimattilan seudulla kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä sairaanhoitajien ja esimiesten tapaamisilla. Toimintamalli on mahdollista laajentaa kaikkien ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet