Haku

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen pienessä perheyrityksessä

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen pienessä perheyrityksessä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia ehdotus pienelle valokuvausalan perheyritykselle sopivasta palkitsemisen kokonaisuudesta analysoimalla yrityksen nykyiset palkitsemisen keinot ja löytämällä uusia tapoja palkitsemiseen. Tarkoituksena oli vaikuttaa palkitsemiseen liittyvän ymmärryksen ja käytännön toimintojen kehittymiseen. Tietoperustaan koottiin ajankohtainen ja hankkeen kannalta olennainen katsaus aineelliseen ja aineettomaan palkitsemiseen, strategiseen palkitsemiseen ja motivointiin liit-tyvästä kirjallisuudesta. Siinä huomioitiin työnantajan ja työntekijän näkökulmat. Kehittämishankkeessa hyödynnettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Hanke toteutettiin toimintatutkimuksena. Tutkimus- ja kehittämismenetelminä käytettiin haastatteluita, kyselyä ja palavereita sekä työpajamenetelmää. Hankkeen aikana tehtiin myös vertaisarviointia muihin pieniin valokuvausalan perheyrityksiin. Tuloksista käy ilmi, että yrittäjät ovat aidosti kiinnostuneita saamaan uusia ideoita ja lisää tietoa siitä, miten palkita työntekijöitä. He myös haluavat kuunnella työntekijöiden näkemyksiä palkitsemisesta. Työntekijät ovat kyselyn vastausten perusteella suhteellisen tyytyväisiä palkitsemisen tilaan, mutta kaipaavat silti nykyistä oikeudenmukaisempaa ja henkilökohtaisempaa palkitsemisen mahdollisuutta. Aineettoman palkitsemisen arvostaminen nousi selkeästi vastauksissa esiin. Hankkeen lopputuotoksena syntyi työkalu palkitsemiskäytänteitä varten, sekä palkitsemispolku, jossa mallinnetaan koko palkitsemisprosessi yrittäjille.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet