Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

Reklamaatiojärjestelmän kehitys

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Reklamaatiojärjestelmän kehitys

Tämä opinnäytetyö käsittelee reklamaation hoitoa Sotka Lahden huonekaluliikkeessä. Opinnäytetyössä selvitetään mitä asioita liikkeen, tavarantoimittajien, käytössä olevan varasto- ja kassajärjestelmän ja logistiikan tulisi huomioida reklamaatioita hoidettaessa. Työssä kartoitetaan yrityksen tämänhetkinen reklamaatioi-den hoitokäytäntö ja siihen liittyvät ongelmat. Lisäksi tehdään kehitysehdotus jokaiselle edellä mainitulle osa-alueelle. Reklamaatio-osiossa kerrotaan yleisesti mitä sanalla reklamaatio tarkoitetaan. Kyseisessä osiossa käsitellään myös syitä siihen, miksi reklamaatiot tulisi hoitaa huolella. Työssä selvitetään myös mitä velvollisuuksia yrityksellä ja asiakkaalla on reklamaatiotilanteessa kuluttajansuojain mukaan. Opinnäyteyön empiirinen osuus toteutettiin Sotka Lahdelle keskusteluiden, kyselylomakkeen ja omien näkemysten pohjalta. Niiden avulla pyrittiin selvittämään lähemmin, miten nykyinen reklamaatiojärjestelmä toimii ja mitä kehitettävää siinä on. Tarkastelun kohteena oli ennen kaikkea nykyinen varasto- ja kassajärjestelmä, tavarantoimittajat, logistiikka sekä henkilökunnan toiminta, ja niiden yhtyeentoimivuus. Opinnäytetyön keskeisiä tuloksia oli se, että reklamaationhoidon tasoa halutaan parantaa ja kehittää. Analyysin perusteella voidaan päätellä, että Lahden Sotkan reklamaatiojärjestelmä ei toimi kaikilla osa-alueilla halutulla tavalla ja jokaisella osa-alueella on parantamisen varaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet