Haku

Ekologinen pientalohanke EkoVilla

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Ekologinen pientalohanke EkoVilla

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaativat päästövähennyksiä. Suomen rakennuskanta aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Käynnissä oleva maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus edellyttää muun muassa rakennuksien elinkaaren hiilijalanjäljen arvioimista. Tulevat maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset edellyttävät lisäksi rakennusalan toimijoita varautumaan muutoksiin sekä kehittämään uusia lähestymistapoja rakentamiseen ja suunnitteluun. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ekologista rakentamista ja suunnitella ekologisten suunnitteluperiaatteiden pohjalta pientalo. Pientalon suunnitelmien toimeksiantajana toimivat rakennuksen tulevat asukkaat. Työn toisena tavoitteena oli täsmentää ekologisen rakentamisen määritelmää. Lisäksi haluttiin pohtia ekologisen rakentamisen historiaa ja tulevaisuutta. Aluksi opinnäytetyössä tutkittiin ekologisen rakentamisen historiaa sekä avattiin ekologiseen rakentamiseen liittyviä käsitteitä. Ennen pientalon suunnittelun käynnistämistä määriteltiin ekologisen rakentamisen lähtökohdat ja suunnitteluperiaatteet, joita olivat rakennuspaikan valinta, energiankulutuksen minimointi, rakennuksen pitkäikäisyys, rakennusmateriaalien vähähiilisyys, tilallinen muuntojoustavuus ja toimiva jäte- sekä vesitalous. Rakennuksen suunnitteluosuudessa hyödynnettiin ekologisen rakentamisen viitekehystä ja käytiin läpi suunnitteluprosessin kulku sekä loppuratkaisut. Opinnäytetyön viitekehyksessä laadittiin käsikirja, johon kerättiin ajantasaista tietoa ekologisesta rakentamisesta sekä suunnitteluperiaatteista. Tilaaja voi hyödyntää työssä luotuja lopullisia pääpiirustuksia rakennusluvan hakuprosessissa ja rakentamisvaiheessa. Rakennuksen energiatehokkuuden määrittämiseksi tullaan laatimaan vielä energiaselvitykset. Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia vielä lisää rakennuksen omavaraisuutta, kuten harmaavesijärjestelmän hyödyntämistä asuinrakennuksessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet