Haku

Maatalousyritysten muovijätteiden säilytysjärjestelmät

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Maatalousyritysten muovijätteiden säilytysjärjestelmät

Suomalaisessa maataloudessa syntyy vuosittain monia tuhansia tonneja muovijätettä, josta vain pieni osa päätyy uusiomuovin raaka-aineeksi, vaikka potentiaali olisi paljon suurempi. Maatalousyritykset olisivat myös halukkaita parantamaan maatalousmuovijätteiden lajittelua, kierrätystä ja varastointia, jos jätehuoltokustannukset saataisiin poistettua sekä saataisiin varmuutta siitä, että muovi päätyisi oikeasti uusioraaka-aineeksi eikä polttolaitoksille energiantuotantoon. Koska maatalousmuovijäte on likaista ja lajittelematonta, sitä ei voida ottaa jatkojalostusyrityksissä vastaan, sillä likaisesta muovista syntyy jatkojalostajille ylimääräisiä kustannuksia. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Meri-Lapin alueen maatalousyritysten muovijätteiden säilytysratkaisuja sekä tutkittiin muovin kierrätyksen alueellista onnistumista yrityshaastatteluiden sekä aikaisempien tutkimuksien avulla. Haastateltavana oli kuusi erilaista maatalousyritystä sekä kaksi alueellista jätehuoltoyritystä. Laadullisella tutkimuksella saadun haastatteluaineiston tavoitteena oli saada tietoa Meri-Lapin alueen maatalousyritysten muovijätteiden säilytysmenetelmistä sekä yrittäjien näkökulmia maatalousmuovin paikallisen kierrätyksen onnistumisesta. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että maatalousmuovin säilyttämiseen on erilaisia ratkaisuja, mutta muovin loppusijoitus on silti sama, eli ne päätyvät energiatuotantoon jätteenpolttolaitoksille. Maatalousmuovijätteet, etenkin paalimuovijäte, koettiin kaikilla tiloilla haasteellisiksi. Säilytysmenetelmät poikkesivat myös toisistaan: muovia säilytettiin parhaimmillaan tiiviissä paaleissa, kun taas osa yrityksistä säilytti muovia taivasalla suurissa likaisissa läjissä säiden armolla. Meri-Lapissa toimivat jätehuoltoyritykset ottavat maatalousmuovia vastaan, mutta likaisuuden ja lajittelemattomuuden vuoksi muovit päätyvät energiaksi. Tutkimuksissa ilmeni myös se ongelma, että maatalousmuovia poltetaan edelleen yrityksien omilla tonteilla vastoin nykyistä lainsäädäntöä. Maatalousmuovin omatoimiseen polttamiseen syynä voi olla se, että maatalousyritykset eivät ole tietoisia paikallisista kierrätysmahdollisuuksista, sekä ylimääräisiä kuljetus- ja kierrätyskustannuksia halutaan välttää. Tämän ongelman ratkaisemiseksi olisikin erittäin tärkeää lisätä tutkimuksia paremmista kierrätys-, lajittelu ja säilytysratkaisuista sekä lisätä eri yrityksien yhteistyötä ja tiedonvälitystä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet