Haku

Vauriokorjaamon prosessin tehostaminen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Vauriokorjaamon prosessin tehostaminen

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tunnistaa Autoklinikka-yhtiöt Oy:n vauriokorjaamoiden prosessista ongelmia sekä löytää ratkaisuja, joilla ne saataisiin poistettua. Ongelmien poistamisella voidaan parantaa myös vauriokorjaamon kustannustehokkuutta ja asiakaskokemusta sekä lisätä henkilökunnan viihtyvyyttä. Insinöörityössä tutkimusmenetelmänä käytettiin haastatteluja sekä työnjohdon toiminnan seurantaa Konalan toimipisteessä. Haastattelut suoritettiin jokaisessa Autoklinikan pääkaupunkiseudun vauriokorjaamossa. Haastatteluihin osallistui työnjohtajia, peltiseppiä sekä maalaamon henkilöstöä. Haastatteluissa yhdeksi merkittävimmäksi ongelmaksi nousi työnjohtajien työskentelyn jatkuva keskeytyminen sekä työajan riittämättömyys. Työn lopputuloksena muodostettiin ehdotuksia muutoksista, joiden avulla havaittuja ongelmia voitaisiin poistaa tai niiden vaikutusta voitaisiin pienentää. Yhtenä merkittävimpänä ajatuksena nousi esiin tarve hallityönjohtajalle, jonka avulla työn keskeytyksiä sekä kuormittavuutta pystyttäisiin tasoittamaan.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet