Haku

Nilkan traumaprojektiot natiivikuvantamisessa

QR-koodi

Nilkan traumaprojektiot natiivikuvantamisessa

Natiivikuvantaminen on ensisijainen kuvantamisenmenetelmä, kun potilaalla epäillään murtumaa tai sijoiltaanmenoa. Nilkka on anatomisesti hyvin herkkä kohde vammoille, sillä se kantaa ihmisen koko painon. Kaatumiset, onnettomuudet urheillessa sekä kovat iskut nilkkaan voivat johtaa trauman syntyyn. Kun nilkkaa kuvataan röntgenissä, siitä otetaan kolmen suunnan kuvat: etu-, viisto- ja sivukuvat.

Opinnäytetyö toteutui kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena oli kuvata mitä hyötyä erilaisista traumaprojektioista on nilkan natiivitutkimuksissa. Aineisto on kerätty tieteellisistä tietokannoista, jotka ovat PubMed, CINAHL ja ScienceDirect. Lopulta työhön valikoitui kahdeksan englanninkielistä artikkelia, joista kaksi on haettu Google Scholarista manuaalisella haulla. Tavoitteena oli lisätä tietoutta ja osaamista nilkan traumaprojektioista natiivikuvantamisessa.

Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty meta-aggregaatiota. Aineistoista on poimittu alkuperäislausumia ja ryhmitelty omiin ryhmiin riippuen siitä, mihin nilkan projektioon ne liittyvät. Alkuperäislausumat ovat liitteessä 1. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella nilkan traumaprojektiot AP-, sisärotaatio ja sivuprojektioiden hyödyt ovat seuraavat: kolmen suunnanprojektiot ovat välttämättömiä nilkka murtumien ja vaurioiden arvioinneissa. AP-projektiosta voidaan arvioida hyvin malleolien murtumat. Sivuprojektiossa näkyy hyvin kantaluun, telaluun ja viidennen proksimaalisen metatarsaalin murtumat. Sisärotaatioprojektio on taas mortisenivelen, syndesmoosi vaurioiden ja malleolien siirtymämurtumien arvioinnin kannalta tärkeä.

Kirjallisuuskatsauksessa on käytetty ajankohtaisia tutkimuksia 20 vuoden rajauksella. Tiedonhakuvaiheessa kävi ilmi, että nilkan traumaprojektioista ei ole tehty kauheasti uusia tutkimuksia tai sitten ne eivät olleet luettavissa ilmaiseksi. Enemmän tutkimuksia löytyi nilkkojen murtumista, vammoista ja niiden hoidoista. Opinnäytetyön aiheesta ei ole tehty aikaisemmin kirjallisuuskatsausta, joten opinnäytetyö oli ajankohtainen. Kirjallisuuskatsauksesta hyötyvät röntgenhoitajat, opiskelijat ja aiheesta kiinnostuneet.

Tallennettuna: