Haku

Sosiaalisen median näkyvyys radiotyössä

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Sosiaalisen median näkyvyys radiotyössä

Opinnäytetyössä perehdytään radiojuontajiin ja julkisuusarvon merkitykseen työllistymisessä juontajaksi. Kotimaisella radiokentällä on jo vuosia ollut tavanomaista, että julkisuudesta tuttu henkilö siirtyy töihin radion puolelle. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää onko tämä mahdollinen trendi kasvanut viime vuosina ja onko entistä enemmän nostettu esiin henkilöitä, joilla on valmiiksi näkyvyyttä ja vahva henkilöbrändi. Pyrkimys on selvittää tarvitseeko radiojuontajan olla ammattimainen juontaja vai voiko ammattimaisuuden korvata näkyvyydellä ja julkisuusarvolla. Keskeiseksi kysymykseksi nousi myös voiko ammattimaisuutta ja julkisuusarvoa edes rinnastaa. Opinnäytetyötä varten haastateltiin viittä radiossa työskentelevää ammattilaista. Haastattelut toteutettiin maaliskuussa 2021 sähköpostitse ja Zoom-palvelun kautta. Haastatteluissa käytiin läpi muun muassa radion rekrytointilogiikkaa, sosiaalisen median näkyvyyden arvoa ja kuuntelijalukuja. Tarkoituksena on selvittää, onko ilmiö todellinen vai kenties jotakin, joka näyttäytyy vain radion kuuntelijalle. Haastelluissa nousi esiin juontajan persoonan tärkeys rekrytoinnissa. Rohkeus, halu oppia uutta ja kehittää itseään ovat ominaisuuksia, joita alan ammattilaiset pitävät hyvin tärkeinä. Vastauksissa kävi ilmi, ettei sosiaalisesta mediasta tunnetun radiojuontajan yleisö suinkaan suoraan siirry radiokanavan sisältöjen pariin. Kuitenkin radiojuontajan kohderyhmän ollessa samaa radiokanavan yleisön kanssa voivat kanavan sisällöt tavoittaa suuremman yleisön. Tarkastellaan myös viiden radiokanavan juontajien taustoja ja heidän mahdollista taustaansa julkisuuden henkilöinä tai sosiaalisen median tähtinä. Opinnäytetyön tuloksia voivat hyödyntää media-alan opiskelijat, kuin myös radiotyöstä kiinnostuneet tulevaisuuden tekijät.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet