Haku

Mitä nuoret Yle Areenasta haluavat? : Nuorten yleisöjen näkökulmia kansainväliseen ohjelmahankintaan

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Mitä nuoret Yle Areenasta haluavat? : Nuorten yleisöjen näkökulmia kansainväliseen ohjelmahankintaan

Televisioala on ollut viime vuodet suurten mullistusten keskellä. Teknologinen kehitys on siirtänyt televisio-ohjelmat jokaisen älypuhelimen omistajan taskuun ja toisaalta tuonut suomalaiskatsojalle valtavan määrän uutta videosisältöä katsottavaksi. Alan uudet toimijat ovat mullistaneet draamasarjojen perinteiset julkaisutavat. Sekä sisältöjen julkaisijan että katsojan rooli on alalla murroksessa. Tämän opinnäytteen tavoitteena oli parantaa ymmärrystä nuorten yleisöjen tarpeista Yle Areenan ulkomaisiin draamasarjoihin liittyen. Työssä tutkittiin erityisesti nuorten yleisöjen ajatuksia siitä, millaista ulkomaista draamasisältöä he haluaisivat Yle Areenan kautta katsoa. Lisäksi työssä selvitettiin, mitä kautta Yle Areenaa käyttävät yleisöt löytävät itseään kiinnostavia ohjelmia. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä Yle Areenan käyttäjille. Sen lisäksi täydentävää tietoa nuorista yleisöistä saatiin Ylen asiakkuuspartnerin kanssa pidetyn puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tässä tutkimuksessa selvisi, että Yle Areenan kautta tavoitetut nuoret yleisöt suhtautuvat palvelun ulkomaiseen sarjatarjontaan positiivisesti. Tutkimuksen avoimissa vastauksissa nousi esiin erityisesti kolme teemaa sisältöön liittyen: monipuolisuus, pohjoismaisuus ja nuorten sarjat. Lisäksi palvelun selailtavuus, omat suositukset ja listaukset sekä sosiaalinen media ovat tärkeitä tekijöitä Yle Areenan nuorten yleisöjen valitessa itselleen katsottavaa palveluista. Opinnäytteen tuloksena parannettiin Ylen kansainvälisen ohjelmahankinnan asiakkuusymmärrystä. Työn tuloksena löytyneiden, positiivisia kommentteja keränneiden teemojen tarjonnasta kannattaa huolehtia myös jatkossa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet