Haku

Kaksikielinen tanssimuskari : Venäjän- ja suomenkielinen tanssi- ja musiikkileikkikoulu

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Kaksikielinen tanssimuskari : Venäjän- ja suomenkielinen tanssi- ja musiikkileikkikoulu

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten integroidut tanssimuskaritunnit onnistuvat. Samoin halusin selvittää miten kaksikielisyyttä voi hyödyntää varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Halusin myös tietää miten liikunnan iloa ja kehomuistia tietoisena opetusmenetelmänä käytetään tehokkaasti. Tavoitteena oli oppimistapahtuman ilo ja riemu. Valmistin tutkimustani varten leikit, laulut, musiikin ja tanssimateriaalit molemmilla kielillä. Tehtäväni oli myös analysoida kahdella kielellä annetun opetuksen laatua. Ideani tanssimuskarista syntyi jo kauan ennen vuotta 2019. Työssäni sekä tanssijana että muusikkona olen monta kertaa huomannut kehomuistin merkityksen kokonaisvaltaisessa oppimistapahtumassa. Kehomuistin tietoisessa kehittämissä kehorytmin ja erilaisten kehon luonnollisten liikeratojen hyödyntäminen ovat olennaisia. Näin kielen ja uusien sanojen oppimisessa muodostuu samoille erikielisille käsitteille samat kehotunneyhteydet. Työssäni kiinnitin huomiota käsitteiden erilaisuuksiin erikseen sekä suomen että venäjänkielisessä yksikielisessä oppimisympäristössä. Huomasin, että hyödyntämällä kehomuistia oppimistapahtumaa voisi huomattavasti tehostaa. Kaikki pohjoisten lasten kulttuuri-, ja kieliympäristöt omaavat samoja yhteisiä, kaikki rajat ylittäviä teemoja, kielistä tai kulttuurista riippumatta. Lapset ilmaisevat itseään luonnollisella tavalla myös ja nimenomaan tanssiin ja musiikin avulla. Niiden avulla hyödyntäen ohjatusti kehomuistia he nopeasti oppivat uusia sanoja, asioita ja käsitteitä. Suomessa kaksi-, ja monikielisyys on monissa lapsiperheissä arkipäivää. Kaksikielinen tanssimuskari tukee tietoisesti molempia kieliä ja niiden kehitystä lapsessa. Tilastotiedot osoittavat selkeästi, että kaksikielisellä tanssimuskariopetuksella on nopeasti kasvavaa kysyntää myös tulevaisuudessa. Saamani kokemukset ja osallistujien sanallinen palaute oli erittäin positiivista. Opinnäyte- ja tutkimustyöni osoitti minulle, että kaksikielinen tanssimuskari on tehokas työväline lasten kaksikielisyyden ja varhaiskasvatuksen tukena. Opinnäytetyöni on hyödyllinen väline niille varhaiskasvattajille, jotka työskentelevät kaksikielisessä oppiympäristössä. Opinnäytetyöni sisältää videoita lauluista, leikeistä ja tansseista venäjän- ja suomenkielisinä sekä osa kaksikielisinä. Videoita voidaan käyttää musiikkileikkikoulujen tai tanssituntien opetusmateriaalina.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet