Haku

LVIA-järjestelmän tarkastus ja vastaanottoprosessi sairaalaympäristössä

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

LVIA-järjestelmän tarkastus ja vastaanottoprosessi sairaalaympäristössä

Opinnäytetyön tarkoituksena on käyttöönoton ja koekäyttöjen sekä vastaanottoprosessin kokonaisuuden ymmärtäminen ja dokumentointi sairaalaympäristöjen tarpeet huomioiden. Asiantuntijaympäristön erityispiirteet on pyritty tunnistamaan ja löytämään niihin liittyvät haasteet erityisesti asiakirja- ja ohjelmistoympäristöjen näkökulmasta. Edelleen pyrkimyksenä on huomioida lähitulevaisuuden teknologista kehitystä. Tässä yhteydessä on tuotu esille tunnistettavia ilmiöitä ja niihin sisältyviä mahdollisuuksia. Käytännössä tämä on toteutettu siten, että on tutustuttu ohjelmistojen parissa tehtyihin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin laajalti sekä myös toiminnan ohjauksen ja prosessinhallintatyökalujen tutkimuksiin ja analyyseihin. Varsinaisia ohjelmistojen ohjekäsikirjoja on myös käytetty tietolähteenä. Erittäin syvällisesti on perehdytty sairaalakiinteistö toimijoiden olemassa oleviin ohjeisiin ja suosituksiin sekä koulutusmateriaaleihin. Lähestymiskulma on ollut tarkoituksella teknologialähtöinen. Tällä tavoin on pyritty löytämään uutta näkökulmaa suhteellisen koeteltuihin prosesseihin, joita eittämättä taloteknisten järjestelmien käyttöönotot rakennushankkeissa ovat. Työssä olen saattanut toimintaohjeet käytettävään muotoon. Ohjeita seuraamalla pystytään saavuttamaan hankkeiden vastaanotossa ja koekäytön vaiheissa sekä organisaation että yleisten määräyksien mukaiset tavoitetasot ennalta sovitussa aikataulussa. Lukijalle muodostuu selkeä näkemys sairaalaympäristön koekäytön ja vastaanottoprosessin laajuudesta, tehtävien sisällöstä sekä vaativuudesta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet