Haku

Huoltokirjan optimointi ja kehitysideat

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Huoltokirjan optimointi ja kehitysideat

Tässä työssä tutkittiin huoltokirjan mahdollisia kehitystarpeita. Tavoitteena oli luoda uusia näkökulmia, joiden avulla huoltokirjasta saadaan tulevaisuudessa kustannustehokas ja käyttäjäystävällinen. Pääasiassa kehitysideat liittyivät raportoinnin ja dokumentaation parantamiseen. Huoltokirjan sisältöä lähdettiin selvittämään eri ohjekorttien näkökulmasta. Ohjeistuksia verrattiin olemassa olevan huoltokirjan sisältöön. Huoltokirjan sisältöä tutkittiin aina perustamisvaiheesta kilpailutukseen. Työssä käytiin laajalti läpi huoltokirjan sisällön vaikutukset yleiseen toimintaan kiinteistöjen toimivuudessa, sekä kannattavuudessa. Työn aikana arvioitiin jatkuvasti huoltokirjan merkitystä kiinteistöjen hallinnassa. Näkökulmia kiinteistön huoltokirjan kehitykseen lähdettiin hakemaan kyselykaavakkeiden avulla. Kyselykaavakkeet luotiin Microsoft Forms-alustalle. Alusta valikoitui, koska se on käyttäjäystävällinen ja selkeä lukuinen tuloksien osalta. Kyselykaavakkeet luotiin kiinteistönhuolto-organisaatiolle ja tilaajan edustukselle. Kyselyjen tavoitteena oli saada monia näkökulmia huoltokirjan kehitykselle. Näitä näkökulmia yhdisteltiin ja luotiin toimivia ratkaisuja tulevaisuuteen. Kyselykaavakkeiden pohjalta voitiin todeta, että joillain osa-alueilla on huoltokirjassa vielä paljon kehitettävää. Kysymyksien vastauksissa oli hajontaa, mikä puolestaan osoittaa, että joidenkin vastaajien mielestä osa huoltokirjan toiminnoista ei kaipaa muutoksia. Opinnäytetyössä saadut kokemukset osoittavat, kuinka monta eri tekijää vaikuttaa huoltokirjan toimivuuteen. Kaikkia kehitysideoita ei vielä tänä päivänä pystytä toteuttamaan, mutta tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Tämä insinöörityö oli kehitysprojekti, joka luotiin pääasiassa kiinteistöhuolto-organisaation näkökulmasta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet