Teatteri on uskon asia : kristillinen teatteri ja kirkkodraama 2010-luvulla Suomessa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Teatteri on uskon asia : kristillinen teatteri ja kirkkodraama 2010-luvulla Suomessa

Tämä opinnäytetyö tutkii kristillisen teatterin ja kirkkodraaman erityispiirteitä tällä vuosikymmenellä ja etsii niiden merkitystä tässä yhteiskunnassa. Tutkielma sukeltaa kirkkodraaman ja kristillisen teatterin historiaan keskiajalta nykyaikaan ja esittelee haastattelujen pohjalta neljä 2010-luvulla vaikuttavaa kirkkodraaman ja kristillisen teatterin tekijää ja teatteriryhmää. Teatteriryhmistä kaksi, Teatteri Kallio ja Teatteri Beta, toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa, kun taas Teatteri Kumbe ja Teatteri Agape toimivat vapaina yhdistysmuotoisina ryhminä. Tutkielmassa haastateltiin näiden teatteriryhmien ohjaajia teemahaastatteluina. Tutkielmassa käydään dialogia kristillisen teatteritoiminnan ja esittävän taiteen koulutusohjelman välisestä suhteesta tekijöiden omiin kokemuksiin pohjautuen. Työ pohtii, millaisia eväitä teatteri-ilmaisun ohjaaja -koulutus voi tarjota kirkkodraaman tekemistä ajatellen ja luo visioita tulevaisuuden kirkkodraamasta ja kristillisestä teatterista Suomessa. Kirkkodraamaa ja kristillistä teatteria koskevaa tutkimusta on Suomessa tehty varsin vähän. Työn merkittävyys perustuu sen lähihistoriaa ja tätä hetkeä dokumentoivaan luonteeseen sekä pyrkimykseen avata kirkkodraaman ja kristillisen teatterin käsitteitä teatteri-ilmaisun ohjaajille. Opinnäytetyössä käy ilmi, että kirkkodraaman ja kristillisen teatterin kenttä kehittyy jatkuvasti ja uusille osaaville tekijöille teatterialan ammattilaisten piiristä on tarvetta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet