Korttipelin ikonisuunnittelu : Case

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Korttipelin ikonisuunnittelu : Case

Opinnäytetyöni käsittelee ikonisuunnittelua korttipeliin. Keskityn tutkielmassa siihen miten ikoneja kannattaisi käyttää ja miten valita oikeat pelin komponentit, jos mitkään, esitettäväksi ikoneilla. Lähden liikkeille ikonien, piktogrammien ja semiotiikan teoreettisesta pohjasta siirtyen sitten käytännöllisempiin ohjeisiin ikonien suunnittelemiseksi. Tämän jälkeen esittelen ja analysoin muutamia kortti- ja lautapelejä ja niiden ikonien käyttöä. Käsittelen myös lyhyesti korttipelien taittoa siltä osin kun se vaikuttaa ikonien suunnitteluun. Lopuksi hyödynnän edellisten osien oppeja valitsemalla ja suunnittelemalla ikonit omaan korttipeliprojektiini. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia ikonisuunnittelua kortti- ja lautapelien ympäristössä. Se on suunnattu kaikille jotka ovat kiinnostuneita ikonisuunnittelusta kortti- tai lautapelejä varten tai ikonisuunnittelusta ylipäänsä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet