Haku

Estenomien tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sosiaalisen median kanavien avulla

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Estenomien tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen sosiaalisen median kanavien avulla

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä estenomien yhteisöllisyyttä ja tunnettuutta sosiaalisen median kanavien avulla. Idea opinnäytetyön aiheesta syntyi estenomien tarpeesta yhteydenpitoon opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen, koska yhteistä verkostoa ei ole aikaisemmin ollut. Toinen ajatus oli lisätä suhteellisen uuden estonomitutkinnon tunnettuutta. Toiminnallisen osuuden tuotoksilla mahdollistetaan ensimmäistä kertaa estenomien verkostoituminen ja tiedonjako yhteisönä ulkopuolisille tahoille. Opinnäytetyössä keskityttiin tarkastelemaan erilaisia tunnettuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen keinoja sekä sitä, miten niitä voi hyödyntää konkreettisesti. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään estenomitutkintoa, markkinointiviestinnän perinteisiä ja uusia keinoja, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista mediaa ja sen eri kanavien käyttöä yhteisöllisyyden ja tunnettuuden parantamiseen. Tämän opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa kuvataan tuotosten suunnittelu- ja toteutusprosessia. Prosessiin kuuluvat kaikille avoin blogi, jolla lisätään estenomien tunnettuutta, Facebook-sivu blogin markkinointiin ja vuorovaikutteinen Facebook-ryhmä, joka on tarkoitettu vain estenomeille.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet