Myöhäisleikki-ikäisen lapsen toimenpidepelko : "Toimenpiteet tutuiksi" -toiminnallinen tuokio Gävlenlinnan päiväkodissa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Myöhäisleikki-ikäisen lapsen toimenpidepelko : "Toimenpiteet tutuiksi" -toiminnallinen tuokio Gävlenlinnan päiväkodissa

Leikki-ikäisten lasten toimenpiteisiin liittyviä pelkoja on tutkittu vähän. Kipu ja pelko ovat yhteydessä toisiinsa. Lapsi voi kokea kivun pelottavassa ympäristössä voimakkaammin. Lapsi, joka pelkää, kokee hoitotoimenpiteet ja tutkimukset yleensä kivuliaampina. Toimenpiteet ja tutkimukset, jotka aiheuttavat pelkoa tai kipua, häiritsevät lapsen emotionaalista kehitystä. Lapsen valmistamisen lähtökohtana ovat lapsen tarpeet. Valmistamista ohjaa Suomen laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lasten hoitotyötä ohjaavia periaatteita ovat yksilöllisyys, perhekeskeisyys, kasvun ja kehityksen tukeminen, turvallisuus, jatkuvuus, omatoimisuuden tukeminen sekä kokonaisvaltainen hoito. Sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu lapsen ja perheen fyysinen ja psyykkinen valmistaminen tutkimuksiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lievittää myöhäisleikki-ikäisten toimenpidepelkoa. Tavoitteena oli kertoa toimenpiteistä ja niihin liittyvistä tutkimusvälineistä, joita ovat tässä opinnäytetyössä korvalamppu, stetoskooppi ja spaatteli. Opinnäytetyön tehtävänä oli järjestää ”Toimenpiteet tutuiksi” -toiminnallinen tuokio Gävlenlinnan päiväkodissa, jossa lapset pääsevät tutustumaan edellä mainittuihin tutkimusvälineisiin. Toteutus oli onnistunut, ja se antoi valmiuksia työelämään. Opinnäytetyöstä hyötyvät sairaanhoitajat ja leikki-ikäiset lapset. Opinnäytetyötä voisi jatkokehittää tuokioilla, ohjelehtisellä tai kyselyillä liittyen lasten toimenpidepelkojen lievittämiseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet