Sökning

Vy från Tammerfors mot staden. Fabriksbyggnader i förgrunden.

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Åbo Akademis arkivsamlingar - Bildsamlingarna

Vy från Tammerfors mot staden. Fabriksbyggnader i förgrunden.

Vy från Tammerfors mot staden. Fabriksbyggnader i förgrunden.

För mer information, kontakta Åbo Akademis bibliotek, Bildsamlingarna, http://www.abo.fi/bibliotek/bibhandbild

Sparad: