Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Södergran, E. Brygga vid Onkamo-sjön. (1910-1920): SLSA 566_290.

Chicago-stil citat

Södergran, Edith. Brygga Vid Onkamo-sjön. (1910-1920): SLSA 566_290.

MLA-referens

Södergran, Edith. Brygga Vid Onkamo-sjön. (1910-1920): SLSA 566_290.

Harvard-stil citat

Södergran, E. Brygga vid Onkamo-sjön. (1910-1920): SLSA 566_290.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.