Byte av högskolornas bibliotekssystem innebär förändringar i användningen av söktjänsten Finna.fi. Läs mera.

Paris d. 16 Juni 1878

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

Paris d. 16 Juni 1878

Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt från Paris den 16 juni 1878, 6 sidor.

Sparad:
Materialtyp Brev
Omfattning
0,94 hyllmeter
Signum SLSA 367_brev_1878_37
Upphovsmän
Ämnen
Användarrättigheter CC BY 4.0
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Datum 16.06.1878
Laddar...