Sökning

Emil Kahl (1862-d). (1885)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Emil Kahl (1862-d). (1885)

Emil Kahl (1862-d).
Foto: Grundner & Abich, Berlin

Sparad:
Kontext
Arkiv
SLSA 1270 Svenska Teaterns arkiv
Materialtyp
Fotografi
Signum
SLSA 1270_34_foto_1081
Ämnen
Omfattning
170 hyllmeter
visitkort
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Datum
1885
Laddar...