Sökning

Masker från Stora Rågö. (1932)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Masker från Stora Rågö. (1932)

Masker från Stora Rågö. Maskerna användes som utklädnad under Santmatter och Katermäss i november.

Sparad:
Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen
Arkiv
SLS 448 Folktro (och folksed) i Svenska Estland (Rågöarna och Korkis)
Materialtyp
Fotografi
Upphovsmän
Signum
SLS 448_6
Ämnen
Omfattning
0,07 hyllmeter
positiv
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
1932
Laddar...