Sökning

Lena Elfvengröns (?) "bölghankäl" nålbunden vante ... (1932)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Lena Elfvengröns (?) "bölghankäl" nålbunden vante ... (1932)

Lena Elfvengröns (?) "bölghankäl" nålbunden vante av vitt ullgran. Från Strandbyn på Stora Rågö.
Garnprover på s. 2.

Sparad:
Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen
Arkiv
SLS 447 a Uppteckningar och fotografier om textilier på Rågöarna, och i Koskis, Wichterpal och Kivra.
Materialtyp
Fotografi
Upphovsmän
Signum
SLS 447a_86
Ämnen
Omfattning
0,04 hyllmeter
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
1932
Laddar...