Sökning

Förrådsbyggnad (?) med vedtrave vid väggen. (1930)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Förrådsbyggnad (?) med vedtrave vid väggen. (1930)

Förrådsbyggnad (?) med vedtrave vid väggen.
Fotot saknar originalbildtext.

Sparad:
Kontext
Arkivbildare
Estlandsexpeditionen
Arkiv
SLS 446 Traditionsuppteckningar rörande fiske, jordbruk, tjärbränning, säljakt och byggnadsskick.
Materialtyp
Fotografi
Upphovsmän
Signum
SLS 446_68
Ämnen
Omfattning
0,04 hyllmeter
glasplåt
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
1930
Laddar...