Haku

Rågöborna drar vinternot på sundet mellan ... (1931)

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Rågöborna drar vinternot på sundet mellan ... (1931)

Rågöborna drar vinternot på sundet mellan Lilla Rågö och Baltischport. Man har kommit till notkalven med strömmingen (jfr bild SLS 446:64, 65).

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Arkistonmuodostaja
Estlandsexpeditionen
Kuuluu arkistoon
SLS 446 Traditionsuppteckningar rörande fiske, jordbruk, tjärbränning, säljakt och byggnadsskick.
Aineistotyyppi
Valokuva
Tekijät
Tunniste
SLS 446_66
Aiheet
Laajuus
0,04 hyllmeter
positiv
Kieli
ruotsi
Käyttöoikeudet
CC BY 4.0
Sijainti
Traditions- och språksamlingen
Aika
1931